Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτής, Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης

Τετάρτη, 25/05/2022

Γάζι, 25-05-2022
Αρ.πρωτ. 6265
ΑΔΑ: 92Ψ5ΩΛΣ-ΞΗ1

Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου, διακηρύσσει ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, στα κάτωθι τμήματα.

 

Α/Α

 

Θέση – περιοχή

 

Έκταση

(τ.μ.)

Τιμή

εκκίνησης (ανά έτος)

 

Χρήση

 

1

 

Έμπροσθεν γηπέδου ΕΓΟΗ, παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

2.500,00 €

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι
 

2

 

Ανατολικά αναψυκτήριου ‘’Blue & Bloom’’ Οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

 

180 τ.μ.

 

 

1.260,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

3

 

 

Έμπροσθεν ταβέρνα ‘’Αρχιπέλαγος’’

οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

4

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

5

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

 

500 τ.μ.

 

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

6

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

7

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 4

 

 

500 τ.μ

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

8

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 5

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

9

 

Έμπροσθεν & δυτικά του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας Θέση 1

 

 

500 τ.μ.

 

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

10

 

Έμπροσθεν του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

 

500 τ.μ

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

11

 

Έμπροσθεν & Ανατολικά του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

12

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

13

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

14

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

15

 

Έμπροσθεν & ανατολικά του σνακ μπαρ ‘’Φυσαλίδα’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

16

 

Έμπροσθεν & δυτικά του σνακ μπαρ ‘’Εδέμ’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

17

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Enorme’’παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

18

 

Έμπροσθεν Ιδιοκτησίας Μαυράκη Μιχαήλ παραλία Αμμουδάρας

 

 

 

300 τ.μ.

 

 

2.400,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

19

 

Ανατολικά καφετέριας σνακ-μπαρ ‘’HEAVEN’’παραλία Αμμουδάρας

 

 

340 τ.μ.

 

 

2.720,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

20

 

Ανατολικά τουριστικού καταλύματος ‘’APTERA’’ & δυτικά του ξενοδοχείου ‘’Dolphin bay’’, παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

21

 

Παραπλεύρως & ανατολικά ξενοδοχείου ‘’Candia Maris’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

20 τ.μ.

 

 

1.600,00 €

 

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

22

 

Έμπροσθεν και παραπλεύρως (δυτικά) του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ περιοχή Αμμουδάρας

 

 

20 τ.μ.

 

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

23

Έμπροσθεν & παραπλεύρως του ξενοδοχείου ‘’Apollonia’’ περιοχή Λινοπεράματα (συνέχεια παραλίας Αμμουδάρας) 

 

20 τ.μ.

 

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

24

 

Κοινότητα Αχλάδας, Αγία Πελαγία, ανατολικά του ναυαγοσωστικού πύργου στο κέντρο της παραλίας

 

 

20 τ.μ.

 

 

2.500,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

25

Κοινότητα Φόδελε, έμπροσθεν και παραπλεύρως (ανατολικό όριο) του ξενοδοχείου ‘’Fodele Beach’’ παραλία Φόδελε 

 

20 τ.μ.

 

 

1.600,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

26

 

Κοινότητα Αχλάδας, παραλία Λυγαριάς στο κέντρο της παραλίας και ανατολικά πύργου ναυαγοσώστη

 

 

20 τ.μ.

 

 

800,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)

 

 

27

 

Κοινότητα Αχλάδας, Αγία Πελαγία παραλία Συκιάς, (δυτικά παραλία Ψαρομούρας)

 

 

20 τ.μ.

 

 

800,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

28

 

Κοινότητα Αχλάδας, Μαδέ, δυτικό άκρο παραλίας Μαδέ

 

 

20 τ.μ.

 

 

800,00 €

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)
 

 

29

 

Κοινότητα Αχλάδας, Αγία Πελαγία, εντός ξενοδοχείου Capsis, παραλία ‘‘Κλαδισσός’’

 

 

 

19 τ.μ.

 

 

2.000,00

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

30

 

Δυτικά Ξηροποτάμου και ανατολικά κεραίας ΕΡΤ, παραλία Αμμουδάρας

 

 

2.000 τ.μ.

 

 

1.800,00 €

 

 

Αετοσανίδα (kite surf) – (θαλάσσια σπορ)

 

 

31

 

Ανατολικά πρώην Αθλητικού Σχολείου, παραλίας Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

2.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

32

 

Κοινότητα Φόδελε, παραλία Φόδελε, δυτικά βενζινάδικου

 

 

500 τ.μ.

 

 

2.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

33

 

Έμπροσθεν πρώην αναψυκτήριου ‘’Barracuda’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

 

3.500 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

34

 

Δυτικά ξενοδοχείου ‘’Neptuno’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

500 τ.μ.

 

3.500 €

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι
 

 

35

 

 

Έμπροσθεν πρώην αναψυκτήριου ‘’Θάλασσα’’και δυτικά αναψυκτήριου ‘’HEAVEN’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

300 τ.μ.

 

 

2.400 €

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

36

 

 

Ανατολικά κεραίας ΕΡΤ παραλία Αμμουδάρας

 

 

15 τ.μ.

 

1.500 €

 

 

Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

 

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να ισούται με το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

          Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

  • Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γάζι, την 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν: Ν. 2971/2001, Π.Δ. 270/81, Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμό 47458 ΕΞ2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/Β΄/15-05-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  08.00 – 15.00, αρμόδιος υπάλληλος: Φαραζάκης Ηρακλής ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.malevizi.gr. Τηλέφωνα: 2813-400637, τηλεομοιοτυπία: 2810-822123, ηλεκτρονική Δ/νση: farazakis@malevizi.gr.

          Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Γρηγόριος Φασουλάκης

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26/05/2022

Top