Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 11/01/2021

Γάζι, 08/01/2021
Αρ. Πρωτ. 220
Αριθμ. Πρόσκλησης   1

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 12 – 01 – 2021, και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 – ΦΕΚ τεύχος Β 4899/6.11.2020, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ) οικονομικού έτους 2021.
  2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου», προϋπολογισμού δαπάνης 209.000,00 €.
  3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου», προϋπολογισμού δαπάνης 317.000,00 €.
  4. Έγκριση 4ου Πρακτικού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα και προβολέων στην ΔΕ Τυλίσου» για το Τμήμα 2 «Προμήθεια – τοποθέτηση προβολέων στην ΔΕ Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου».
  5. Ορισμός Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών  κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών για το έτος 2021.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/01/2021

Top