Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Στο Δήμο Μαλεβιζίου με την με αρ. 176/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΓΣΩΛΣ-ΦΤ0) ψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και με την με αρ. 177/2020 (ΑΔΑ: Φ70ΝΩΛΣ-ΘΑΣ) συγκροτήθηκε η Δ.ΕΠ.ΙΣ. Μαλεβιζίου και ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας.

Πρόεδρος

Χρύσα Λυρώνη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Μέλη
  1. Τη Δημοτική Σύμβουλο Ειρήνη Αστρινάκη (η οποία υποδείχτηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο Ευαγγελία Αποστολάκη.
  2. Την υπάλληλο του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Τερζίδου Μαρία, η οποία ορίζεται ως γραμματέας και πρακτικογράφος (υπεύθυνη τήρησης των πρακτικών). Αναπληρώνεται από την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος, Κατσάφαρου Ειρήνη.
  3. Τον Κοκοβάκη Ιωάννη, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεραμουτσίου, ως εκπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης, με αναπληρωτή τον Παρασύρη Κωνσταντίνο.
  4. Την Μαζαράκη Ευγενία, πρόεδρο του Συλλόγου γυναικών ΜΑΛΒΑΖΙΑ, ως εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων, με αναπληρώτρια την Δρουγκάκη Γαλάτεια.
  5. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων:
  • Α) Γεώργιος Απλαδάς, Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ.
  • Β) Μαρία Πιτσικάκη, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
2813-400639
xlyroni@malevizi.gr

Γραμματεία: Κοινωνική Υπηρεσία
2810-314852
depis@malevizi.gr
Top