Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2023» και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού

Τετάρτη, 07/06/2023

Επισύναψη απόφασης 124/2023 που αφορά τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2023» στις 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στις 16/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού : 199179

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 124 Έγκριση 1ου Πρακτικού 385 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07/06/2023

Top