Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παρασκευή, 22/07/2022

 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου με την υπ΄αρ. ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων, (25 ατόμων πλήρους και 10 ατόμων μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι

την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  25/07/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  05/08/2022

Έπειτα από την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν ΜΑΖΙ με την αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Η ανωτέρω (ΣΟΧ1) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Για το ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Δείτε συνημμένα στα Σχετικά Αρχεία

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 262 KB
2 doc 2α-ΑΙΤΗΣΗ 47 KB
3 doc 2β-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 86 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/07/2022

Top