Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ανάρτηση για Πράξη Εφαρμογής Περιοχής Αγίας Μαρίνας (Π.Ε. 21)

Τρίτη, 05/01/2021

Γάζι, 15/12/2020
Αρ. Πρωτ:20551

Ο Δήμος ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, καλεί τους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα, βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης «Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Μαρίνας» (Π..Ε..21) του Δήμου Μαλεβιζίου», και τα στοιχεία των αρχικών ή των τελικών ιδιοκτησιών έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία (Κα ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ τηλ. 2813400659 ή 650), προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων και διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής (Π. Ε.). Όσοι διαφωνούν με τα στοιχεία της Π. Ε., θα πρέπει έως 08-01-2021, να καταθέσουν ΕΝΣΤΑΣΗ πλήρως τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων της ως άνω περιοχής δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα. Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο, και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gov.gr υπάρχει το διάγραμμα της πράξης εφαρμογής στο οποίο με κίτρινο χρώμα είναι οι ιδιοκτησίες που έχουν αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν δικαίωμα ένστασης. Επί πλέον υπάρχουν παρακάτω και οδηγίες το πώς, λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα παραλαμβάνεται αντίγραφα της πράξης εφαρμογής.

Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
                                      Πετούσης Γεώργιος                                                             ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Λόγω του covid19 η επίσκεψη στο Δήμο γίνεται με ραντεβού. Για διευκόλυνση υπάρχει η δυνατότητα να σας σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο πίνακας της πράξης εφαρμογής.Για να σας αποσταλεί θα πρέπει να στείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) kotsifaki@malevizi.gr υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το www.gov.gr η οποία να αναγράφει:

“παρακαλώ να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα στοιχεία της πράξης εφαρμογής που αφορούν την ιδιοκτησία μου”

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΣΧΕΔΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ7 MB
2pdf Πρόσκληση457 KB
3pdf ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ270 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/01/2021

Top