Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών»

Πέμπτη, 28/05/2020

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου που συνήλθε στις 27 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 αναφορικά με τη: «Ματαίωση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016, για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 63.702,02€ και ανάκληση της υπ’ αριθμό 126/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου», ελήφθη η 136 / 2020 απόφαση η οποία επισυνάπεται στα Σχετικά Αρχεία.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση 136/2020 335 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/05/2020

Top