Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την προκήρυξη του έργου: ” Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)”

Πέμπτη, 29/12/2011

Γάζι, 29/12/2011

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει τα αποτελέμστα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την προκήρυξη για το έργο «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 327861 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 126.000,00€ (με το ΦΠΑ). Στο συνημμένο αρχεία θα βρείτε τα αποτελέσματα.

Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σχετικά άρθρα
Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του έργου

Τελευταία τροποποίηση:

Top