Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ο Καλλικρατικός Δήμος Μαλεβιζίου προέκυψε από την συνένωση του κεντρικού Δήμου Γαζίου, όπου είναι και η έδρα του ενιαίου Δήμου, και των Δήμων Κρουσώνα και Τυλίσου. O ΟΕΥ προβλέπει Κεντρικές Υπηρεσίες στην έδρα του νέου Δήμου (Γάζι) και αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των πρώην ΟΤΑ (Κρουσώνας και Τύλισος).

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου, ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς τους, μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου εξυπηρετούν τους Δημότες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. Ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς τους, μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

 

Top