Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 31/05/2024

Γάζι 24-5-2024
Αριθ.πρωτ: 7211
Αριθμ. Πρόσκλησης :15

Την Παρασκευή 31-5-2024 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
 2. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Μαλεβιζίου με τη σύσταση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδείας στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΠΑΜ.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) οικονομικού έτους 2024.
 2. Μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Λινοπεραμάτων για την διαμόρφωση χώρου αναψυχής (πάρκο, δεντροφύτευση, παιδική χαρά).
 3. Μίσθωση ακινήτου εντός Σχεδίου Πόλεως Γαζίου για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου.
 4. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΟΚΑΠΠΑΜ
 5. Αποζημίωση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βελιβασάκη Στυλιανού.
 6. Αποζημίωση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κατσαμάνη Βασιλείου και Κατσαμάνη Βασιλικής.
 7. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων που μισθώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου για το έτος 2022.
 8. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων που μισθώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου για το έτος 2023
 9. Αναπροσαρμογή μισθώματος ιδιοκτησίας Καλφαγιάννη Μαρίας για την περίοδο Μάρτιος 2021 έως Μάρτιος 2024 και μερική ανάκληση της 13/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Ορισμός διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτημάτων Δήμου Μαλεβιζίου για τη δημοτική περίοδο 2024- 2028.
 11. Λύση Σύμβασης Μίσθωσης ακίνητου, ιδιοκτησίας Βασιλικής Μυλωνά.
 12. Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου του έτους 2024 προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Αριστομένη Σαλούστρου)

 1. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 934.000,00 Ευρώ, χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση ισόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο Πολεοδομικό Κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)»
 3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» .
 4. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΝΑΟΥ ΚΑΙ ΔΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΔΕΛΕ»
 5. Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ».
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Ανέγερση νέου κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)

 1. Γνωμοδότηση για την απόδοση αδιάθετου ακινήτου εντός Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας –Ταλικάκι.
 2. Χορήγηση 2ης Παράτασης Εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (ROUNDABOUT ) 3 (ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ R.A.3-ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ (ΧΘ 1+560 ΩΣ ΤΙΣ 1+632.21), ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ’’

ΑΥΤOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Παραρτήματος με τίτλο Υποέργου : «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαλεβιζίου» με κωδικό MIS 6002985», για την προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Κρήτη 2021-2027.
 2. «Κατανομή της Β΄ κρατικής επιχορήγησης 2024 (ΚΑΠ) που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου»
 3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδήλατων Αναστασακη Νικολάου.
 2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδήλατων ΒΙΤΚΟΒΑ ΖΑΝΝΑ.

ΤΠΕ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων που στερούνται αξίας (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός).

ΜΑΕΔΗΜ

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού (1η) ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2024

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31/05/2024

Top