Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 31/05/2024

Γάζι     30/ 05/2024
Αρ. Πρωτ.  7736
Αριθμ. Πρόσκλησης   14

Tην Παρασκευή 31-5-2024 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Συνεδρίαση κρίνεται  έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες εγκατάστασης των ναυαγοσωστών την 1η Ιουνίου 2024.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

Έγκριση  πρακτικού αξιολόγησης προσφορών  της αρμόδιας Επιτροπής  για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου 2024 κατόπιν της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.

 

                                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

       

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31/05/2024

Top