Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 15/04/2024

Γάζι 15-4-2024
Αριθ.πρωτ:5054
Αριθμ. Πρόσκλησης :12

Την Παρασκευή 19-4-2024 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου κοινότητας Κορφών και του πρώην Νηπιαγωγείου Κορφών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορφών.
 2. Ονομασία ανώνυμης οδού στην Κοινότητα Καλεσσών Δήμου Μαλεβιζίου.
 3. Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή Λινοπεραμάτων στην Κοινότητα Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.
 4. Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή Αγάκου Μετόχι Κοινότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (1η)
 2. Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 3. Έγκριση αιτήματος με αριθ.πρωτ: 1914/13-2-2024 της ΜΑΕΔΗΜ για την συμπερίληψη στην ανάληψη της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου, τις παραλίες Αγίας Πελαγίας, Μονοναύτη και Παλαιοκάστρου, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 38609/2023 και το Π.Δ. 71/2020
 4. Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθώματος για τα έτη 2022-2023.
 5. Μίσθωση ακινήτου εντός του οικισμού Γαζίου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Αποζημίωση χρήσης ακινήτου.
 7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία του Δημαρχείου Κατσαμάνη Μιχαήλ στο Γάζι (αναψυκτήριο).
 8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου.
 9. Παραχώρηση προς χρήση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ΑΤΜ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2024 (1η).
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Κουτσογιαννάκη Γεώργιου περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε μισθωμένο ακίνητο με πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο εκτός οικισμού Καβροχωρίου στη θέση «Μπιμπίκι».
 3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κορφών».
 4. Έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επι της οδού Α. Παπανδρέου στην ιδιοκτησία MINOAN GAS A.E.

 

ΑΥΤOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος με τίτλο Υποέργου: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαλεβιζίου» με κωδικό MIS: 6002747 για την προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Κρήτη 2021-2027.
 2. 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος με τίτλο Υποέργου: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μαλεβιζίου» με κωδικό MIS: 6003096 για την προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Κρήτη 2021-2027.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου
 4. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 1. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2022 (2/2024 απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου).
 2. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2023 (3/2024 απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου).
 3. .Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (4/2024 απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου).

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15/04/2024

Top