Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Δευτέρα, 15/04/2024

Γάζι, 12/04/2024
Αρ. Πρωτ.  4992
Αριθμ. Πρόσκλησης   10

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη   16- 04 – 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Εκλογή θέσεων Επόπτη Υδρονομέα & Υδρονομέων Άρδευσης του Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προ/ϋπολογισμού.
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (1η).
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2024 (1η).
 5. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
 6. Έγκριση πρακτικού της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κάτω στάθμης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα.
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στη Δ.Ε. Γαζίου».
 8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου».
 9. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ »
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στη ΔΕ Κρουσώνα »
 11. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου »
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ »
 13. Έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επι της οδού Α. Παπανδρέου στην ιδιοκτησία MINOAN GAS A.E.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15/04/2024

Top