Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης δια Περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 15/04/2024

Γάζι 12-4-2024
Αριθ.πρωτ: 4991
Αριθμ. Πρόσκλησης :11

Την Δευτέρα  15-4-2024 θα πραγματοποιηθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, με  ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023, προκειμένου να ληφθεί  απόφαση  στα παρακάτω μοναδικό θέμα.

Ο λόγος που καθιστά την παρούσα συνεδρίαση κατεπείγουσα, είναι η καταληκτική ημερομηνία της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τον Τεχνικό Έλεγχο των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, έως την Τρίτη 16-4-2024.

Η ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να προβούν στην αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , εντός της παραπάνω προκαθορισμένης ώρας, παρέχοντας συναίνεση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, καθώς και αναφορά της ψήφου τους .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Ορισμός κ.α. του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, ως κ.α. δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15/04/2024

Top