Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 22/03/2024

Γάζι 22/03/2024
Αρ. Πρωτ.  3744
Αριθμ. Πρόσκλησης   7

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη  26 – 03 – 2024 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α΄ Φάση (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)».
  2. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, εντός του οικισμού Γαζίου, για χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
  3. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, εντός του οικισμού Γαζίου, πλησίον 1ου Δημοτικού Σχολείου, για χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
  4. Καθορισμός όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ. κάτω στάθμης εντός οικισμού Λουτρακίου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/03/2024

Top