Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 15/03/2024

Γάζι, 15/03/2024
Αρ. Πρωτ.  3439
Αριθμ. Πρόσκλησης   6

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη  21 – 03 – 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις πληγείσες περιοχές στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίου από την πλημμύρα στις 15-10-2022 και πρόδρομες ενέργειες για έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Αγίας Πελαγίας».
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου».
  3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων γραφείων της ενορίας – προσθήκη πρόναου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ενορίας Αγίου Γεωργίου Φόδελε».
  4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Κουτσογιαννάκη Γεώργιου περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε μισθωμένο ακίνητο με πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο εκτός οικισμού Καβροχωρίου στη θέση «Μπιμπίκι».
  5. Επιστροφή του ποσού των 219,31 € στην Κα. Αντωνάκη – Μαυράκη Ευγενία ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
  6. Έγκριση ή μη της έφεσης που άσκησε ο Δήμος μας κατά της 196/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Τμήμα Β΄ και κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» και  διακριτικό τίτλο ΔΕΔΔΗΕ, που συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων στις 14-3-2024.
  7. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/03/2024

Top