Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αποκάλυψη Φρεατίου και υδρομετρητή

Παρασκευή, 08/03/2024

Γάζι:  8/3/2024
Αρ. Πρωτ. : 597

Σας κάνουμε γνωστό ότι κατά την καταγραφή της ένδειξης των υδρομέτρων,  αρκετά από αυτά βρέθηκαν να είναι μπαζωμένα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καταμέτρησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κανονισμού Ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο το φρεάτιο του μετρητή ώστε να είναι εύκολη η καταγραφή της ένδειξης. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», παρακαλείστε να προβείτε άμεσα στην αποκάλυψη του φρεατίου και τον καθαρισμό του υδρομέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης και την υπ’ αριθ. 48/2020 απόφαση του Δ.Σ. να προβούμε στον καθαρισμό του φρεατίου χρεώνοντας το λογ/σμό σας με το τέλος αποκάλυψης φρεατίου δηλ. 30,00 € + Φ.Π.Α.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

 

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 122 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/03/2024

Top