Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 27/02/2024

Γάζι 23-2-2024
Αριθ.πρωτ: 2457
Αριθμ. Πρόσκλησης: 6

Την Τρίτη 27-2-2024 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα που θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ)».
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ)».
 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.) ».
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ.
 7. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου ως προς τη σύσταση δύο επιπλέον (2) θέσεων: α) -1- θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (ΔΥΠ) και β) -1- θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, από εκ παραδρομής παράλειψη.
 8. Ανάκληση ή μη των 165/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΖ1ΩΛΣ-5ΥΓ) και 251/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣ8ΩΛΣ-ΛΩΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και παραίτηση ή μη των αντίστοιχων δικογράφων ανακοπής κατά της ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ και ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ που ακολούθησαν τις 31/2021 και 247/2022 διαταγές πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων με τις οποίες επιδικάζεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το ποσόν των 337.994,00 ευρώ αναφορικά με τους αντίστοιχους ετήσιους λογαριασμούς για προμήθεια και συντήρηση λαμπτήρων LED (σχετικές και οι αποφάσεις  111/2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΕΩΛΣ-ΤΦΒ) και  232/2022  (ΑΔΑ: 9ΟΔΣΩΛΣ-ΡΕΑ) της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες είχε αποφασιστεί η άσκηση ανακοπής κατά των ως διαταγών πληρωμής) ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ και χορήγηση εντολής ως προς την στάση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της με αρ πρωτ. του Δήμο μας 1441/2023 αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατά της 252/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, την 26.2.2024 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο.
 9. Ονοματοδοσία ανώνυμης Δημοτικής Οδού που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού Ροδιάς , από την πλατεία έως τη θέση «Καζάνι».

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. «Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024».
 2. Εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού ακινήτου 35τμ κάτω στάθμης εντός οικισμού Λουτρακίου της Δ.Ε.Κρουσώνα.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μανασάκη Στυλιανού περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε κοινοτικό δρόμο (565/3182/1999 Απόφαση Νομάρχη) εκτός οικισμού Αχλάδας στη θέση «Βρυσίδες».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27/02/2024

Top