Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 23/02/2024

Γάζι    22 / 02 / 2024
Αρ. Πρωτ.  2344
Αριθμ. Πρόσκλησης   4

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη  27 – 02 – 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου».
 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στην Δ.Ε. Κρουσώνα» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του οικισμού Φόδελε» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου».
 6. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαπολιτιστική μεσολάβηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.
 7. Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» με άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » της Πράξης «Αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις πληγείσες περιοχές στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίου  από την πλημμύρα στις 15.10.2022 και πρόδρομες ενέργειες για έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Αγίας Πελαγίας» με συνολικό προϋπολογισμό 850.000,00 €.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μανασάκη Στυλιανού περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε κοινοτικό δρόμο (565/3182/1999 Απόφαση Νομάρχη) εκτός οικισμού Αχλάδας στη θέση «Βρυσίδες».
 9. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου ως προς τη σύσταση δύο επιπλέον (2) θέσεων: α) -1- θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (ΔΥΠ) και β) -1- θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, από εκ παραδρομής παράλειψη.
 10. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024.
 11. Ανάκληση ή μη των 165/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΖ1ΩΛΣ-5ΥΓ) και 251/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣ8ΩΛΣ-ΛΩΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και παραίτηση ή μη των αντίστοιχων δικογράφων ανακοπής κατά της ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ και ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ που ακολούθησαν τις 31/2021 και 247/2022 διαταγές πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων με τις οποίες επιδικάζεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το ποσόν των 337.994,00 ευρώ αναφορικά με τους αντίστοιχους ετήσιους λογαριασμούς για προμήθεια και συντήρηση λαμπτήρων LED (σχετικές και οι αποφάσεις  111/2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΕΩΛΣ-ΤΦΒ) και  232/2022  (ΑΔΑ: 9ΟΔΣΩΛΣ-ΡΕΑ) της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες είχε αποφασιστεί η άσκηση ανακοπής κατά των ως διαταγών πληρωμής) ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ και χορήγηση εντολής ως προς την στάση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της με αρ πρωτ. του Δήμο μας 1441/2023 αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατά της 252/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, την 26.2.2024 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23/02/2024

Top