Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 09/02/2024

Γάζι 9-2-202
Αριθ.πρωτ: 1816
Αριθμ. Πρόσκλησης: 4

Την Τρίτη 13-2-2024 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση των Κατά Νόμο Επιτροπών Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2024.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2024.
 3. Λήψη απόφασης για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
 4. Μίσθωση ακινήτου εντός του οικισμού Γαζίου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.
 5. Μίσθωση ακινήτου εντός του οικισμού Γαζίου, πλησίον 1ου Δημοτικού Σχολείου, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ)».
 2. Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου λογαριασμού των Πράξεων «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 3. Ταμειακή διαχείριση λογαριασμών του Δήμου Μαλεβιζίου στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 4. Ταμειακή διαχείριση λογαριασμών του Δήμου Μαλεβιζίου στην EUROBANK A.E.
 5. Ταμειακή διαχείριση λογαριασμών του Δήμου Μαλεβιζίου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Αριστομένη Σαλούστρου)

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη «Μελέτη οδού πρόσβασης στο Σ/Μ Δαμάστας (Χ.Θ.0+00 εως Χ.Θ 2+995) στα πλαίσια της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης του ΣΜΗΕ Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος», καθώς και για την εκτέλεση των εργασιών αυτής.
 2. Έκφραση Γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση της οδού Βενιζέλου από οδό Μακεδονίας έως εκκλησία Αγίου Νικολάου Γάζι».

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Γνωμοδότηση επι της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 150KV Χανιά – Δαμάστα, συνολικού μήκους 101,3 km της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
 2. Ορισμός εκπροσώπων στο Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων.
 2. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαπολιτιστική μεσολάβηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.

ΜΑΕΔΗΜ

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.), οικονομικού έτους 2024.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09/02/2024

Top