Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09/02/2024

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 13 – 02 – 2024 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
  2. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του (Πρώην) ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του  ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με συστημικό αριθμό 212182», μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.
  3. Διαγραφή οφειλών άρδευσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου 2020 – 2021 από τον κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο του Νικολάου, ποσού 180,72 €.
  4. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου».
  5. Παραλαβή αντικειμένου της Μελέτης «Αποκατάσταση Ενετικής Έπαυλης Πύργου Καλλέργηδων».
  6. Αποδοχή δωρεάν παροχής υπηρεσίας, από την εταιρία LYDAKIS Construction Co και από τον Στρατάκη Ιωάννη του Αντωνίου, της μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων από την έδρα του Δήμου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.
  7. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09/02/2024

Top