Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 22/01/2024

Γάζι 22-1-2024
Αριθ.πρωτ: 826
Αριθμ. Πρόσκλησης : 2

Την Τρίτη 23-1-2024 και ώρα 17.00  θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί  απόφαση  στο παρακάτω μοναδικό θέμα.

Η λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος έχει χαρακτήρα κατεπείγοντα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,    δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης στο παρακάτω επιχειρησιακό πρόγραμμα , είναι η 26η Ιανουαρίου 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1. Έγκριση της συνέχισης συμμετοχής του Δήμου στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης για το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με παράλληλη στοχευμένη παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξής τους»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22/01/2024

Top