Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 18/12/2023

Γάζι   15  / 12 / 2023
Αρ. Πρωτ.  18666
Αριθμ. Πρόσκλησης   37

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 20 – 12 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.          

                                                                               

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 37.196,29 €, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του  ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με συστημικό αριθμό 212182.
  2. Ανάκληση της 235/2023 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00 €.
  3. Έγκριση 5ου πρακτικού (Συμμόρφωση της διαδικασίας του διαγωνισμού), του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 1 έτους, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200115, βάση της υπ’ αριθμόν 1789/2023  απόφασης του 2ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΥ.ΣΗ.
  4. Υποβολή πρότασης στο  χρηματοδοτικό πρόγραμμα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ, «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023 -2024, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο ΜΕΤΡΟ 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις», της πράξης με τίτλο «Επέκταση Ανάπλασης Οικισμού Κάτω Καλέσα» προϋπολογισμό 407.000,00 €.
  5. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

           

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18/12/2023

Top