Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ»

Δευτέρα, 11/12/2023

Γάζι 11/12/2023
Αριθ. Πρωτ. : 3667

ΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 3667/11-12-2023 εγγράφου της εταιρείας σας για την παροχή διευκρινήσεων προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της αναφερόμενης στο θέμα παροχής υπηρεσιών, μόνο για τα δικά σας ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ PETROGEN), σας κάνουμε γνωστό ότι :

  • στο τελευταίο εδάφιο του άρθρο 4 Στοιχεία Διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης της υπ’ αριθ. 67/2023 μελέτης της ΔΕΥΑΜ, αναφέρεται ότι : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, όπως προδιαγράφονται στην κατωτέρω τεχνική έκθεση…..
  • Επίσης στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Προσφερόμενη τιμή της υπ’ αριθ. πρωτ. 3603/05-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΜ αναφέρεται ότι : Οι τιμές προσφοράς δίδονται σε ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών & των υλικών προς προμήθεια.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Αναστάσιος Λιαδάκης

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Διευκρινίσεις 223 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/12/2023

Top