Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή διευκρινήσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Παρασκευή, 24/11/2023

Γάζι 24/11/2023
Αριθ. Πρωτ. : 3465

 

ΠΡΟΣ :
1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

Στο άρθρο 2 – Τεχνικές Προδιαγραφές του Κεφαλαίου «Β. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων», της υπ’ αριθ. 69/2023 μελέτη της ΔΕΥΑΜ με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», καθορίζονται οι ομάδες παραμέτρων και το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερού και λυμάτων που έχει καταρτιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ και το οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί.

Διευκρινίζεται ότι απαιτούνται διαπιστεύσεις που αφορούν τη διαδικασία δειγματοληψίας, συντήρησης και διαχείρισης δειγμάτων για τις αναλύσεις καθώς και τη διαδικασία των αναλύσεων σε νερό και λύματα, στις παραμέτρους που συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες Α.1., Α.2., Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η,  και Θ, του άρθρου 2 του Κεφαλαίου «Β. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων» της υπ’ αριθ. 69/2023 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Αναστάσιος Λιαδάκης

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 196 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24/11/2023

Top