Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρασκευή, 24/11/2023

Γάζι 17-11-2023
Αριθ.πρωτ: 17253
Αριθμ. Πρόσκλησης :25

Την Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου,  δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω μοναδικό  της Ημερήσιας Διάταξης.

Όσοι αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία , είναι δυνατή και η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://meet.jit.si/d.s.maleviziou_24_2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24/11/2023

Top