Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 21/11/2023

Γάζι     20 / 11 / 2023
Αρ. Πρωτ.  17311
Αριθμ. Πρόσκλησης   34

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 21 – 11 – 2023 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010.

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι 31/12/2023 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης καθώς και η πληρωμή του στα πλαίσια της  λήξης του Επιχειρησιακού  Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινών ανάδοχων), του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας».
  2. Έγκριση για την μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21/11/2023

Top