Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 10/11/2023

Γάζι    10  / 11 / 2023
Αρ. Πρωτ.  16897
Αριθμ. Πρόσκλησης   33

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 15 – 11 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2024 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.
  2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.300.000,00 €.
  3. Ανάκληση της 216/2022 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στην Δ.Ε. Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας».

                                                                                                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13/11/2023

Top