Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δημοπρατείται το έργο ανάπλασης της πλατείας Ευαγγελιστρίας στην Τύλισο

Δευτέρα, 06/11/2023

Δημοπρατείται τις επόμενες μέρες από το Δήμο Μαλεβιζίου το έργο ανάπλασης της πλατείας Ευαγγελιστρίας στην Τύλισο, μετά την έγκριση των όρων του διαγωνισμού από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει καταφέρει να εντάξει στο Πράσινο Ταμείο, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 345,310 ευρώ, το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου» συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ (404.690 ευρώ από πόρους του Δήμου και 345.310 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο) που θα αλλάξει πλήρως την εικόνα της Τυλίσου και θα δώσει περισσότερο ελεύθερο χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλατεία Ευαγγελιστρίας οριοθετείται και αναβαθμίζεται μαζί με την περιμετρική της οδό, η κυκλοφορία διευθετείται για όλους τους χρήστες, δημιουργούνται πεζοδρόμια και συνθήκες προσβασιμότητας για ΑμεΑ, τοποθετείται σύγχρονος αστικός εξοπλισμός με μέριμνα για σκίαση, εγκαθίσταται σύγχρονος φωτισμός και γίνεται χρήση κατάλληλων υλικών με βιοκλιματικά στοιχεία.

 Έμφαση δίνεται στη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών και στην απόδοση χώρου ελεύθερης πρόσβασης στο κοινό, συνθέτοντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο. Ταυτόχρονα, ενισχύεται το πράσινο και δημιουργούνται χώροι στάθμευσης.  Επιτυγχάνεται έτσι, η αστική ανάπλαση του χώρου, η αναβάθμιση της περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Όλα τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι φυσικά προς το περιβάλλον και εναρμονίζονται άριστα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06/11/2023

Top