Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 03/11/2023

Γάζι     02  / 11 / 2023
Αρ. Πρωτ. 16456
Αριθμ. Πρόσκλησης   32

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 06 – 11 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (14η).
2. Έγκριση πρακτικού, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας».
3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 309.900,80 €.
4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου», προϋπολογισμού δαπάνης 750.000,00 €.
5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του οικισμού Φόδελε», προϋπολογισμού δαπάνης 246.000,00 €.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03/11/2023

Top