Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού βάση του αρ.πρωτ. 1966/17-07-2023  ΣΟΧ 2/2023 της  ανακοίνωση του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου & την υπ.αριθ. 25834/2023//1/2023/15-09-2023 έγκρισης του ΑΣΕΠ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πέμπτη, 26/10/2023

Τους πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού βάση του  αρ.πρωτ. 1966/17-07-2023  ΣΟΧ 2/2023 της  ανακοίνωση του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου & την υπ.αριθ. 25834/2023//1/2023/15-09-2023 έγκρισης του ΑΣΕΠ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ»

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ – “ΠΙΝΑΚΑΣ TE ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ”

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Πίνακες 5 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27/10/2023

Top