Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 13/10/2023

Γάζι     13/ 10 / 2023
Αρ. Πρωτ. 15492
Αριθμ. Πρόσκλησης   30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη   17-10-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (12η).
  2. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
  3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από τη Δ.Ε Γαζίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» προϋπολογισμού δαπάνης 9.988,20 €
  4. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κρουσώνα».
  5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης «Αντικατάσταση εξοπλισμού αλιευτικού καταφυγίου Παντάνασσας», προϋπολογισμού δαπάνης 999,82 €.
  6. Έγκριση της μελέτης –  “Κατάρτιση όρων δημοπράτησης Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στην ΔΕ Κρουσώνα” προϋπολογισμού 250.000,00€ και έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13/10/2023

Top