Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απάντηση στα fake news για το έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Μαλεβιζίου

Κυριακή, 17/09/2023

Πράσινο φως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη δημοπράτηση του έργου

Με αφορμή fake news που διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το έργο της Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Μαλεβιζίου ενημερώνουμε τους πολίτες του Μαλεβιζίου τα εξής:

Το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μαλεβιζίου» εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στις 17 Μαρτίου 2023 με χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου έλαβε απόφαση έγκρισης των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με την υπ’ αριθμό 3811-9/27-04-20231 απόφαση του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας, συνολικού ποσού 2.000.000,00 €, ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μαλεβιζίου». Κι αυτό γιατί οι χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους όλης της χώρας δίνονται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών ανέκαθεν.

Στις 8 Αυγούστου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4830/2021,  έκρινε πως η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να έχει τη μορφή της αποδοχής όρων του δανείου και όχι εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή έκρινε πως για τη σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αλλά μόνο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στις 18 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή με την με αρ. 175/2023 απόφασή της, αποφασίζει την έγκριση των όρων της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Αυγούστου ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση του με βάση το παραπάνω έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου  7758/8-8-2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενέκρινε την με αρ. 175/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου για τη σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Μαλεβιζίου».

Με την τελευταία απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δίνεται το πράσινο φως για τη δημοπράτηση του έργου ύψους 2.000.000 ευρώ.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θέλει να διαβεβαιώσει τους πολίτες πως το έργο της αγροτικής οδοποιίας θα δημοπρατηθεί τις επόμενες ημέρες, διαψεύδοντας πανηγυρικά όσους διακινούν Fake News πως τα χρήματα για την αγροτική οδοποιία δεν υπάρχουν.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17/09/2023

Top