Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη

Παρασκευή, 08/09/2023

Γάζι 08 – 09 -2023
Αρ. Πρωτ: 13732
Αριθμ. Πρόσκλησης : 3 


Προς:
Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος
(Οικονομική Επιτροπή):
1. Φασουλάκης Γρηγόριος
2. Περυσινάκης Γρηγόριος
3. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ
4. Ζερβού Νίκη
5. Σαλούστρος Αριστομένης
6. Βαλτζάκης Γεώργιος
7. τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Φόδελε
Παντερής Χαράλαμπος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, Τρίτη 12 – 09 -2023  και ώρα 10:15 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Διαγραφή μέρους μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο και Απριλίου 2020, για τον υπόχρεο, καταβολής μισθωμάτων στο Κληροδότημα Εμμανουήλ Μελισσείδη, εταιρία ΚΟΠΑ ΑΒΕΞΕ, με Κ.Τ.32526.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/09/2023

Top