Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη

Πέμπτη, 31/08/2023

Γάζι     31 –  08  -2023
Αρ. Πρωτ: 13210

Αριθμ. Πρόσκλησης :2

Προς:
Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος
(Οικονομική Επιτροπή):
1. Φασουλάκης Γρηγόριος
2. Περυσινάκης Γρηγόριος
3. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ
4. Ζερβού Νίκη
5. Σαλούστρος Αριστομένης
6. Βαλτζάκης Γεώργιος
7. τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Φόδελε
Παντερής Χαράλαμπος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, Δευτέρα 04 – 09 -2023 και ώρα 10:15 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη οικονομικού έτους 2023, για ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισείδη επί της Πλατείας Καλλεργών (1η).
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη οικονομικού έτους 2023, για την τοπογραφική αποτύπωση του ακινήτου επί της Πλατείας Καλλεργών στο Ηράκλειο (2η).
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη οικονομικού έτους 2023, για τον ορισμό ορκωτού εκτιμητή για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου επί της οδού Πλάτωνος στο Ηράκλειο (3η)

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31/08/2023

Top