Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανάρτηση οριστικών πινάκων ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου

Παρασκευή, 25/08/2023

Γάζι,  25/08/2023

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει τους Πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθ. 11523/27-7-2023 προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταπέντε (35) ατόμων για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Μαλεβιζίου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών (η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. έως και την Τρίτη, 29η Αυγούστου 2023).

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prs@malevizi.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2813400687,  623

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 xls ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 71 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25/08/2023

Top