Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Μαλεβιζίου έως 72 δόσεις και αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων

Παρασκευή, 02/06/2023

Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως 36 και έως 72 δόσεις προς το Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και ενεργοποίησης της ρύθμισης των 100 δόσεων που τυχόν έχουν απωλέσει έχουν οι δημότες μέχρι 30 Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 01 Νοεμβρίου του 2021 μέχρι και  ως την 01 Φεβρουαρίου του 2023.

Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών έως 36 και έως 72 δόσεις είναι οι εξής:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στην ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων να μην την έχει απωλέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επίσης οι πολίτες που είχαν ενεργοποιήσει τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 δόσεις και έχασαν τη ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων μέχρι 01 Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ενεργοποιήσουν ξανά τη ρύθμιση με την υποβολή αίτησης προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813400617, 618, 644, 637 και στο www.malevizi.gr.

 Για την υπαγωγή στην ρύθμιση αλλά και για την ενεργοποίηση ρύθμισης 100 δόσεων που έχουν απωλέσει, οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο στην Ταμιακή Υπηρεσία και στο  mail: kallergi@malevizi.gr και elagoudaki@malevizi.grμέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση,  είναι απαραίτητη η καταβολή της  πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης,  με καταληκτική ημερομηνία 5 Ιουλίου 2023.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΙΤΗΣΗ 167 KB
2 pdf ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.68347963-31.05.2023-2 176 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 02/06/2023

Top