Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 29/05/2023

Γάζι 18-5-2023
Αριθ. πρωτ: 6667
Αριθμ. Πρόσκλησης : 9

Την Δευτέρα 22-5-2023 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

Όσοι αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία , είναι δυνατή και η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://meet.jit.si/d.s.maleviziou_9_2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου (85/2023 απόφαση Ο.Ε.)
 2. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαλεβιζίου (86/2023 απόφαση Ο.Ε.)
 3. Καθορισμός τιμής μονάδος, για την εισφορά της μετατροπής γης σε χρήμα εντός της εγκεκριμένης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Μαρίνας» (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου» με εξώδικο συμβιβασμό(83/2023 απόφαση Ο.Ε.).
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ Ι)», προϋπολογισμού μελέτης: 347.654,47 Ευρώ με αριθμό έργου 2017ΣΕ08210000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010915455, της Σ.Α. 082/1.
 2. Έγκριση για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ».
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου».
 4. Σημειακή τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Κρουσώνα με σκοπό την μείωση της έκτασης της Περιοχής Ειδικής Προστασίας 6 (Ζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ΠΕΠ6) στο Δ.Δ. Λουτρακίου της ΔΕ Κρουσώνα (17/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μαυρογενάκη Κων/νου περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε δημοτική οδό,   σε περιοχή εκτός οικισμού Ρογδιάς (19/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Λήψη απόφασης επι αιτήματος του Κρομμυδάκη Στυλιανού περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε αγροτική οδό εκτός οικισμού Ροδιάς (20/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Έγκριση απότμησης & υποβιβασμού Στάθμης πεζοδρομίου (21/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 8. Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου λογαριασμού για την πράξη «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στην ΔΕ Γαζίου Δ. Μαλεβιζίου», με κωδικό στο ΟΠΣ 5198333 και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΝΑ314 2022ΝΑ31400049, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 9. Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 10. Έγκριση για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΝΑΟΥ ΚΑΙ ΔΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΔΕΛΕ»
 11. Έγκριση για χορήγηση 1ης Παράτασης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Εκσυγχρονισμός κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μαλεβιζίου»

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Εκλογή θέσεων Επόπτη Υδρονομέα & Υδρονομέων Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτήματος του 3ο Νηπιαγωγείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου
 2. Έγκριση της με αρ. 2/2023 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή της B΄κρατικής επιχορήγησης 2023 (ΚΑΠ) που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου
 3. Έγκριση της με αρ. 3/2023 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση του οικονομικού απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2022.
 4. Έγκριση της με αρ. 4/2023 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση της αίθουσας γυμναστηρίου του ΓΕΛ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου στον Αθλητικό Γυμναστικό Όμιλο ΑΣΤΕΡΙΩΝΑ για την Προετοιμασία σε πανελλήνιους αγώνες γυμναστικής».
 5. Έγκριση της με αρ. 5/2023 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο Δημοτικό σχολείο Φόδελε».
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΟΠΕΚΑ, Δήμου Μαλεβιζίου, Δήμου Ηρακλείου και ΔΗΚΕΗ, για την υλοποίηση του Προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

 

 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Μαλεβιζίου 2023(18/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 ΔΟΚΑΠΠΑΜ

 1. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2021 (23/2023 απόφαση ΔΟΚΑΠΠΑΜ).
 2. Έγκριση απολογισμού ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2022 (26/2023 απόφαση ΔΟΚΑΠΠΑΜ).

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ

 1. Έγκριση της με αριθμό 3/2023 απόφασης της Κοινότητας Τυλίσου με θέμα: «Παραχώρηση χώρων για την άδεια λήψης σκηνών για την νέα κινηματογραφική παραγωγή που έχει αναλάβει η FHKH Μονοπρόσωπη Α.Ε θυγατρική της Faliro House Productios στον χώρο του «Βουλισμένο Αλώνι» της ΤΚ Τυλίσου Δε Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου στις 06-06 και 07-06-2023»

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29/05/2023

Top