Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Αιγιαλού 2023-2025

Τρίτη, 16/05/2023

Γάζι, 15-05-2022
Αρ.πρωτ.: 6477
ΑΔΑ: ΨΞ1ΨΩΛΣ-ΠΧΛ

Ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου, διακηρύσσει ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, για ομπρέλες και ξαπλώστρες, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για θαλάσσια μέσα αναψυχής και καντίνας, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τα έτη 2023-2025 στα κάτωθι τμήματα εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου:

α/α  

Θέση

Έκταση

(τ.μ.)

Εκκίνησης (τιμή ανά έτος)  

Χρήση

 

1

 

Έμπροσθεν γηπέδου ΕΓΟΗ, Αμμουδάρα

 

500 τ.μ.

 

4.000,00 €

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι
 

2

 

Ανατολικά αναψυκτήριου ‘’Blue & Bloom’’ Οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

150 τ.μ.

 

1.500,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

3

 

 

Έμπροσθεν ταβέρνα ‘’Αρχιπέλαγος’’

οδός Βαγιά, παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

4

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

5

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

500 τ.μ.

 

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

6

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

7

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 4

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

8

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Creta Beach’’

παραλία Αμμουδάρας θέση 5

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

9

 

Έμπροσθεν & δυτικά του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

10

 

Έμπροσθεν του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

11

 

Έμπροσθεν & Ανατολικά του ξενοδοχείου Agapi Beach – παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

12

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 1

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

13

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 2

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

14

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Santa Marina’’παραλία Αμμουδάρας θέση 3

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

15

 

Έμπροσθεν & ανατολικά του σνακ μπαρ ‘’Φυσαλίδα’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

16

 

Έμπροσθεν & δυτικά του σνακ μπαρ ‘’Εδέμ’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

17

 

Δυτικά του σνακ μαπρ ‘’Εδέμ’’ παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

18

 

Έμπροσθεν ξενοδοχείου ‘’Enorme’’

παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

19

 

Έμπροσθεν αναψυκτήριου ‘’Theatro’’ παραλία Αμμουδάρας

 

 

300 τ.μ.

 

3.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

20

Ανατολικά καφετέριας σνακ-μπαρ ‘’HEAVEN’’

παραλία Αμμμουδάρς

 

 

340 τ.μ.

 

3.400,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

21

 

Παραπλεύρως & ανατολικά ξενοδοχείου ‘’Candia Maris’’ παραλία Αμμουδάρας

 

20 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

22

 

 

Έμπροσθεν και παραπλεύρως (δυτικά) του ξενοδοχείου ‘’Agapi Beach’’ περιοχή Αμμουδάρας

 

20 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

23

Έμπροσθεν & παραπλεύρως του ξενοδοχείου Apollonia – περιοχή Λινοπεράματα (συνέχεια παραλίας Αμμουδάρας)  

20 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

24

Αγία Πελαγία, ανατολικά του ναυαγοσωστικού πύργου στο κέντρο της παραλίας της Αγίας Πελαγίας  

20 τ.μ.

 

3.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

25

Φόδελε, έμπροσθεν και παραπλεύρως (ανατολικό όριο) του ξενοδοχείου Fodele Beach – παραλία Φόδελε  

20 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

 

26

 

Λυγαριά, στο κέντρο της παραλίας Λυγαριάς, ανατολικά πύργου ναυαγοσώστη

 

 

20 τ.μ.

 

 

1.500,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)

 

27

 

Αγία Πελαγία, παραλία Συκιάς,

(δυτικά παραλία Ψαρομούρας)

 

20 τ.μ.

 

1.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

28

 

Μαδέ, δυτικό άκρο παραλίας Μαδέ Αχλάδας

 

20 τ.μ.

 

1.000,00 €

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής (μη μηχανοκίνητων)
29

 

 

Κοινότητα Αχλάδας, Αγία Πελαγία, εντός ξενοδοχείου ‘’OUT OF THE BLUE’’ πρώην ΚΑΨΗ – ‘’Κλαδισσός’’

 

 

19 τ.μ.

 

 

2.500,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

30

 

Μονοναύτης, Αγία Πελαγία, ανατολικό όριο παραλίας

 

20 τ.μ.

 

1.000,00 €

 

Διενέργεια – ανάπτυξη θαλασσίων σπορ & μέσων αναψυχής

 

31

 

 

Δυτικά Ξηροποτάμου και ανατολικά κεραίας ΕΡΤ, παραλία Αμμουδάρας

 

2.000 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

Αετοσανίδα (kite surf) – (θαλάσσια σπορ)

 

32

 

Ανατολικά πρώην Αθλητικού Σχολείου, παραλίας Αμμουδάρα

 

500 τ.μ.

 

4.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

33

 

 

Δυτικά ξενοδοχείο ‘’Neptuno’’, παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

34

 

Έμπροσθεν πρώην αναψυκτήριου ‘’Θάλασσα’’ & δυτικά αναψυκτήριου ‘’ΗΕΑVEN’’

 

300 τ.μ.

 

3.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

35

 

 

Δυτικά γηπέδου ‘’ΕΓΟΗ’’ και ανατολικά ταβέρνας ‘’BLANCO’’, παραλία Αμμουδάρας

 

200,00 τ.μ.

 

2.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

36

 

 

Φόδελε, παραλία Φόδελε, δυτικά βενζινάδικου

 

500 τ.μ.

 

4.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

37

 

Έμπορθεν πρώην αναψυκτήριου ‘’Barracuda’’, παραλία Αμμουδάρας

 

500 τ.μ.

 

5.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

38

 

Παραλία Μαδέ, παραπλεύρως ξενοδοχείου ‘’Athina Palace’’ Θέση 1

 

400 τ.μ.

 

10.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

39

 

 

Παραλία Μαδέ, παραπλεύρως ξενοδοχείου ‘’Athina Palace’’ Θέση 2

 

400 τ.μ.

 

10.000,00 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

40

 

 

 

 

Δυτικά Ξηροποτάμου & ανατολικά Kitesurf – καντίνα & ομπρέλες

 

15 τ.μ..

 

1.000,00 €

 

Καντίνα

 

135 τ.μ.

 

810,00 €

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

41

 

 

Στο ύψος του κινηματογράφου-πολυχώρου ‘’Τεχνόπολις’’

 

300 τ.μ.

 

3.000 €

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να ισούται με το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

          Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

  • Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γάζι, την 29η Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν: Ν. 2971/2001, Π.Δ. 270/81, Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμό 47458 ΕΞ2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/Β΄/15-05-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Γάζι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  08.00 – 15.00, αρμόδιος υπάλληλος: Φαραζάκης Ηρακλής ή από την ηλεκτρονική σελίδα www.malevizi.gr. Τηλέφωνα: 2813-400637, τηλεομοιοτυπία: 2810-822123, ηλεκτρονική Δ/νση: esoda@malevizi.gr, farazakis@malevizi.gr.

          Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Γρηγόριος Φασουλάκης

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Περιληπτική Διακήρυξη 1 MB
2 pdf Σχέδια δημοπρασίας 2023-2025 5 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16/05/2023

Top