Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση της μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της οδού Ελ Βενιζέλου από θέση ΧΘ 1+560 ως 1+632.21

Τετάρτη, 26/04/2023

Γάζι 26-4-2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην  7η/10-4-2023 Συνεδρίασή του , με την 60/2023  (ΑΔΑ:  6ΑΔΟΩΛΣ-Θ72) απόφασή του , εγκρίνει  την 15/2023 (ΑΔΑ: 61ΨΛΩΛΣ-4ΝΙ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Που αφορά την έγκριση της μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της οδού Ελ Βενιζέλου από θέση ΧΘ 1+560 ως 1+632.21 (Οριστική μελέτη του νέου κυκλικού κόμβου R.A.3-ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ της εγκεκριμένης μελέτης) και την μερική ανάκληση της με αριθμό 101/2022 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το τμήμα της οδού Ελ Βενιζέλου από θέση ΧΘ 1+560 ως 1+632.21 (περιλαμβάνεται στην ΟΣ5)

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  6ΑΔΟΩΛΣ-Θ72.      

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60-2023 62 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26/04/2023

Top