Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 06/04/2023

Γάζι 3-4-2023
Αριθ.πρωτ: 4045
Αριθμ. Πρόσκλησης : 6

Την Δευτέρα 10-4-2023 και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα.
Όσοι αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία , είναι δυνατή και η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://meet.jit.si/d.s.maleviziou_ 6_2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Έκδοση ψηφίσματος  Δημοτικού  Συμβουλίου  « Κατά  των  πλειστηριασμών  Κατοικιών και επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 1. Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του Κοινοτικού Καταστήματος  Ροδιάς  στον Οργανισμό  Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής  Αλλαγής  ( Ο.ΦΥ.ΠΕ. Κ.Α.), προκειμένου να φιλοξενηθεί η Νεοσύστατη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης.

Δ/ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ( 2 η) οικονομικού έτους 2023 .
 2. Αποδοχή των όρων περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση παραλιών στη ΜΑΕΔΗΜ για τα έτη 2023 –
 3. Όροι παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τον Δήμο σε τρίτους, για τα έτη 2023 – 2025 κατόπιν δημοπρασίας.
 4. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης με  την  επωνυμία  ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ  Κ  ΣΙΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο « Επιπλωμένα Τουριστικά  Καταλύματα  “KOKOMO VILLAS”» στη θέση « Κατουδάρι», Λυγαριά, Κοινότητα Αχλάδας, Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, ως εποχιακής.
 5. Λήψη απόφασης επι του αιτήματος Καλλέργη Εμμανουήλ για οφειλές ύδρευσης παρελθόντων ετών Κοινότητας Κεραμουτσίου πρώην Δήμου Τυλίσου.

Δ/ ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ και Β΄ βαθμού έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25  του ν.4829 /2021 ».
 2. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού στην Κοινότητα Καλεσσών Δήμου Μαλεβιζίου.
 3. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ΤΑΠΤο Κ LEADER Ηρακλείου, στο πλαίσιο υπ οβολής πρότασης  από την ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ( για την περιοχή του Ηρακλείου), στην παρέμβαση Π3 – 77 – 4 .1 « Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ( ΤΑΠΤο Κ – Τοπική ανάπτυξη με  Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Α γροτικής Πολιτικής ( ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027 και Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της

Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου για συνδρομή στην Υ. ΔΟΜ. Ηρακλείου.
 2. Έγκριση Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Περιφέρειας  Κρήτης,  Δήμου  Μαλεβιζίου και   ΔΕΥΑ   Μαλεβιζίου για   την   υλοποίηση   του   Έργου:   « Κατασκευή   του   κόμβου ( ROUNDABOUT) 3 ( Ελ.  Γκρέκο) του έργου  « Ανάπλαση  της οδού  Ελευθερίου Βενιζέλου» στην ανατολική πλευρά του Οικισμού Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου» στο πλαίσιο δωρεάς από την εταιρία « Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» προς το Δήμο Μαλεβιζίου.
 3. Έγκριση 1 ουΣ. Π. ως προς την απορρόφηση τμήματος απρόβλεπτων της σύμβασης της μελέτης « ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 4. Έγκριση 3 ου  Α.  Π.  Ε.  Κ. Σ.  &  1 ου   Α. Π. Ε.  της 1 ης  Σ.Σ Πίνακα Εργασιών του έργου :

« ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 16 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» .

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ».
 2. Έγκριση συντελεστών Ν.4315 /2014 για την εκπόνηση της μελέτης « Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Ενότητας Γαζίου ( ΠΕ 22 ) Δήμου Μαλεβιζίου».
 3. Έγκριση αντικατάστασης επιλεγμένων υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με τις συσκευές διπλής λειτουργίας Lo Ra FOS με ενσωματωμένο αναμεταδότη Lo Ra Wan στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου με τίτλο:

« Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης  των δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου».

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Καραϊσκάκη  Ιωάννη,  περί  Έγκρισης  εισόδου  – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με  πρό σωπο  στη  Δημοτική Οδό ( Απόφαση Νομάρχη Τ. Π. 565 / ΠΕ/13 – 10 – 1994 ) σε περιοχή εκτός οικισμού Λυγαριάς ( 7 /2023 απόφαση Ε. Π. Ζ.)
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος των Χαρούλα & Ουρανία Κόκκινου , περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο στη αγροτ ική Οδό σε περιοχή εκτός σχεδίου στη θέση « Βούρτσι ή Σπασμένη Πέτρα» εκτός οικισμού Αγ.Πελαγίας ( 8 /2023 απόφαση Ε. Π. Ζ.).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Καζινάκη  Καλλιόπης,  περί  Έγκρισης  εισόδου  – εξόδου  οχημάτων  σε   ακίνητο  με   πρόσωπο  στη  Δημοτική  Οδό  Κ αβροχώρι- ΠΕΟ  90 ( 9 /2023 απόφαση Ε.Π. Ζ.).
 4. Λήψη απόφασης επι αιτήματος του Γεωργακάκη Ελευθερίου περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο  εντός  οικισμού  Αγία Πελαγία – Ψαρομούρα Τ. Π. 565 ΠΕ ( 13 /10 /94 ) ( 11 /2023 απόφαση Ε.Π. Ζ.).
 5. Λήψη απόφασης επι αιτήματος των Αθανασάκη Μαρία, Κω/ νου & Νικολάου περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο στη Δημοτική Οδό Αγίας Πελαγίας ( 12 /2023 απόφαση Ε. Π.Ζ.). .
 6. Ανάκληση της  με   αριθμό  323 /2017  απόφασης    Δημοτικού  Συμβουλίου,  με   θέμα  :

« Κυκλοφοριακή ρύθμιση με διαμόρφωση  προσωρινού  κυκλικού  κόμβου  επί  της  οδού Ελ. Βενιζέλου στην Αγία Μαρίνα ( περιοχή έμπροσθεν « TZORAKIS HOME»)» ( 13 /2023 απόφαση Ε. Π. Ζ.).

 1. Ανάκληση της  με   αριθμό  31 /2022  απόφασης   Δημοτικού  Συμβουλίου  ,   με   θέμα   :

« Κυκλοφοριακή ρύθμιση για την πιλοτική  διαμόρφωση  της διασταύρωσης  Ελ. Βενιζέλου , Ελ Γκρέκο, Θριάμβου, Στη Δ. Ε. Γαζίου για την άμεση ενίσχυση της οδικής ασφάλειας  μέχρι  την  οριστική  αναβάθμιση  της,  με  διαμόρφωση  κυκλικού  κ όμβου» ( 14 /2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Έγκριση μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της οδού Ελ Βενιζέλου από θέση ΧΘ 1 +560 ως 1 + 632 .21 ( Οριστική μελέτη του νέου κυκλικού κόμβου A.3 – ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ της εγκεκριμένης μελέτης) και μερική ανάκλησ η της 101 /2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς  το  τμήμα  της  οδού  Ελ  Βενιζέλου από  θέση  ΧΘ  1 +560 ως 1 +632 .21 ( περιλαμβάνεται στην ΟΣ5 ) ( 15 /2023 απόφαση Ε. Π. Ζ.).

ΤΠΕ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 1. Δωρεά/Παραχώρηση  μηχανολογικού   εξοπλισμού   στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας &  Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Επιχορήγηση  της ΄Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ( Ε. Π. Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ) .
 2. Επιχορήγηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Π.Α.Ο. Κρουσώνα ( Π. Α.Ο. Κρουσώνα).
 3. Επιχορήγηση του Γυμναστικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Αλμυρού ( Γ. Π. Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ).

Δ/ ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για τα όργανα διανομής και φύλαξης των  υδάτων  άρδευσης  και  το χρόνο   έναρξης  και   λήξης   της   αρδευτικής   περιόδου   ( άρθρο   4   παρ.1 & 2   του   Β. Δ 28 .3 /15 .4 .1957 .

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2023 μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

ΔΟΚΑΠΠΑΜ

 1. Αναμόρφωση ( 1 η) προϋπολογισμού ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2023 ( 15 /2023 απόφαση ΔΟΚΑΠΠΑΜ

Δ. Ε. Υ. Α. Μ.

 1. Αίτημα παραχώρησης χρήσης οικοπέδου στην περιοχή Μαράθου από το  Δήμο Μαλεβιζίου για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( 71 /2023 απόφαση ΔΕΥΑΜ).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06/04/2023

Top