Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προϋποθέσεις για τη διάθεση αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 31/03/2023

Γάζι  31/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 823

 

ΠΡΟΣ
Ιδιοκτήτες εστιατορίων και ταβερνών
στην Αγία Πελαγία

Για τη σύνδεση εστιατορίων και ταβερνών, στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ απαιτείται η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη και η υποβολή προς τη ΔΕΥΑΜ σχετικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2., Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ.

Η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 3.5., Παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ. Επισημαίνεται ότι τυχόν υπερβάσεις των ορίων επιφέρουν την επιβολή προστίμου ή / και διακοπή της σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2., Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της: https://deya.malevizi.gov.gr/kanonismoi/

Επισημαίνεται ότι  η εγκατάσταση λιποσυλλέκτη  θα επιβεβαιωθεί με αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ πριν την σύνδεση.

Η  Τεχνική Δ/ντρια της ΔΕΥΑΜ
Μπαρτσίδη Παρασκευή

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 503 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31/03/2023

Top