Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προϋποθέσεις για τη διάθεση αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 03/03/2023

Γάζι, 03/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 511

ΠΡΟΣ

Ιδιοκτήτες εστιατορίων και ταβερνών
στο Δήμο Μαλεβιζίου

Για τη σύνδεση εστιατορίων και ταβερνών στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ απαιτείται η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη και η υποβολή προς τη ΔΕΥΑΜ σχετικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2., Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ.

Η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 3.5., Παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ. Επισημαίνεται ότι τυχόν υπερβάσεις των ορίων επιφέρουν την επιβολή προστίμου ή / και διακοπή της σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2., Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της: https://deya.malevizi.gov.gr/kanonismoi/

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΜ
Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf αρ. πρωτ. 511-03-03-2023 273 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03/03/2023

Top