Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 08/02/2023

Γάζι   23/01 /2023
Αρ. Πρωτ.  912
Αριθμ. Πρόσκλησης   3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 24  Ιανουαρίου  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010.                                                                                                        

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η            

 Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου και του νομικού προσώπου ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

            Μενέλαος Μποκέας         

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08/02/2023

Top