Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 08/02/2023

Γάζι 19-1-2023
Αριθ.πρωτ: 751
Αριθμ. Πρόσκλησης :1

Tην Δευτέρα 23-1-2023 και ώρα 10.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και την ΚΥΑ με Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 (ΦΕΚ 430/Β/5-2-2022), προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Συγκρότηση κατά νόμο Επιτροπών οικονομικού έτους 2023.
  2. Έγκριση όρων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του «Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), για την υλοποίηση του Υποέργου 20 , «Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, που αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08/02/2023

Top