Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 09/01/2023

Γάζι,  09/01/2023
Αρ. Πρωτ.    213
Αριθμ. Πρόσκλησης : 1

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 10 – 01 – 2023 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010.

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθεια «Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 2 ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καύσιμα για τις ανάγκες του Δήμου έχουν εξαντληθεί.

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 2 ετών.

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09/01/2023

Top