Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 28/11/2022

Γάζι, 24/11/2022
Αρ. Πρωτ.  16564
Αριθμ. Πρόσκλησης  42

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 28 – 11 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                              

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Έγκριση της με αριθμό 100/2022 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση της με αριθμό 13/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 4ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κορφών».
  4. Έγκριση εκτέλεσης της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ «λόγω κατεπείγοντος ανάγκης» του Ν. 4412/2016 της με αρ πρωτ 68354/18-10-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την «Χρηματοδότηση του Δήμου Μαλεβιζίου του Ν. Ηρακλείου και του Δήμου Σητείας του Ν. Λασιθίου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
  5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέων γραφείων της Ενορίας – Προσθήκη Πρόναου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενορίας Αγίου Γεωργίου Φόδελε».
  6. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» για την επικαιροποίηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του 2ου Γυμνασίου Γαζίου.
  7. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης : «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» για την επικαιροποίηση της Στατικής μελέτης του 2ου Γυμνασίου Γαζίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28/11/2022

Top