Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αιτήσεις για τους τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ του Δήμου Μαλεβιζίου μέσω ΕΣΠΑ (VOUCHER)

Τρίτη, 30/08/2022

Ξεκινά την Τετάρτη 31 Αυγούστου η διαδικασία αιτήσεων μέσω Voucher για συμμετοχή παιδιών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ του Δήμου Μαλεβιζίου.
Οι δικαιούχοι Voucher μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση των Voucher, στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου. (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ)
Συγκεκριμένα για τους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς:
Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.), έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.00 έως και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, το Voucher δηλώνοντας Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση: https://aitisi.dokappam.gr/ επιλέγοντας το πεδίο “Νέα Αίτηση”.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Σημαντική σημείωση: Θα πρέπει να αναρτήσετε (upload):
1. Το έγγραφο με τίτλο ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Voucher) μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Το ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού
Τα δικαιολογητικά 2 και 3 μπορούν να ανέβουν σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα και μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Για τα ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥ και ΤΥΛΙΣΟΥ
Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ) έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά το έγγραφο με τίτλο ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Voucher) από Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.00 έως και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 και να δηλώσουν το ΚΔΑΠ προτίμησης τους.

Για τα ΚΔΑΠΑμεΑ:
Οι δικαιούχοι Voucher (με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ) έχουν την δυνατότητα να το καταθέσουν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.00 έως και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 ή να αποσταλεί στο: kdapmea2014@gmail.com

Η Καταχώρηση του Voucher για τις δομές του Δήμου ΔΕΝ δεσμεύει την χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠΑμεΑ.
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει σειράς προτεραιότητας.
Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Προϊστάμενη Βρεφονηπιακών (Βρεφ/κος Αμμουδάρας – Παιδ/κος Τύλισος-Παιδ/κος Κρουσώνα): Πουτράκη Δήμητρα: 2810 821525, 69300 75739
Προϊστάμενη Βρεφονηπιακών (Βρεφ/κος Πολύδροσου-Βρεφ/κος Αγία Πελαγία –Παιδ/κος Αγία Μαρίνας): Κατσάπη Χρυσούλα: 2810 823547, 69300 75740
Παρακαλούμε τους γονείς όπως ενημερώνονται βάση των ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα μας και την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
Τα αποτελέσματα των τροφείων θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα: https://aitisi.dokappam.gr/

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30/08/2022

Top