Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή) Κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Δευτέρα, 06/06/2022

Γάζι, 02-06-2022
Αρ. Πρωτ: 6743
Αριθμ. Πρόσκλησης: 2

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη  07- 06 -2022  και ώρα 11:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη έτους 2019.
  2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη έτους 2020.
  3. Έγκριση της ανάθεσης, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, της εκτέλεσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση βλαβών – καθαίρεση απόληξης κλιμακοστασίου και απομάκρυνση μπαζών από το παλαιό ξενοδοχείο Αίγυπτος», προϋπολογισμού δαπάνης 24.475,25 €.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06/06/2022

Top