Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 12/04/2022

Γάζι 8-4-2022
Αριθ.πρωτ:4162
Αριθμ. Πρόσκλησης : 6

Την Πέμπτη 14-04-2022 και ώρα 13.30 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και την ΚΥΑ με Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 (ΦΕΚ 1724/Β/2022), προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα.

Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και σε υπηρεσιακούς παράγοντες που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης- ανάρρωσης, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΚΥΑ.

 Για όσους δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατή  η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη  μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://meet.jit.si/d.s.maleviziou_6_2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Γνωμοδότηση επι της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”.
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΤΙ ΤΖΕΜ ΒΕΝΕΡΗΣ Α.Ε. περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας της , στην περιοχή «Ποτού»-εκτός οικισμού Αγ.Πελαγίας.
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Σμαραγδή Αριστείδη, περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας του επί αγροτικού δρόμου εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ.Γωνιών της Δ.Ε. Τυλίσου.
  4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Τζιρίτα Ιωάννη περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Χαιρέτη επί αγροτικού δρόμου στη θέση «Μούφακας» εντός ΒΙΟ.ΠΑ Τυλίσου.
  5. «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ “ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΟΕ” ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών με τίτλο : «Αποκατάσταση φθορών και τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα στη ΔΕ Γαζίου».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12/04/2022

Top